dimecres, 19 d’abril de 2017

Resum anual dels serveis realitzats pels Bombers Voluntaris d’Alcover l’any 2016


- Incendis de vegetació: 
   (massa forestal, matolls, agrícoles…)___________________   144
-  Incendis Urbans: 
    (d’habitatges, indústries, vehicles, mobiliari urbà…)______      77 
- Accidents de trànsit: 
   (amb o sense ferits i/o persones atrapades…)___________      68
 - Assistències tècniques no urgents: 
   (revisió punts d’aigua, simulacres,visites escoles,
    pràctiques, dispositius preventius…)___________________   76
- Salvaments: 
   (rescats muntanya,recerques…)______________________     35
-  Assistències tècniques urgents:
   (arbres caiguts, ascensors, neteja de façanes, ....)__________ 18
                                    
                                                                 Total 418