divendres, 4 d’octubre de 2013

ELECCIONS DE CAPS I SOTSCAPS D'AGRUPACIÓ DEL COS DE BOMBERS VOLUNTARIS.

S'ha iniciat el procés electoral a les eleccions de caps i sotscaps d'agrupació del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, entre ells el d'Alcover.

Tota la informació està disponible als parcs de bombers voluntaris.

El calendari electoral és el següent:

25/09/2013 Els caps de regió promouran la celebració d'eleccions.
                 Els caps d'agrupació exposaran al tauler d'anuncis l'escrit de promoció,
                 el cens de l'agrupació i  la designació dels membres del parc
                 que integren la mesa electoral.
28/09/2013 Data límit per constituir la mesa electoral.
                 Acta que es tramet al cap de l'agrupació.
05/10/2013 Finalització del termini per esmenar errors del cens.
18/10/2013 Finalització del termini per presentar candidatures.
22-23/10/2013 Obertura del procediment electoral.
                      Escrit del cap de l'agrupació al cap de la regió proclamant les         
                      candidatures amb indicació dels membres que la integren i el dia
                      i l'hora de la votació.
                      Exposició: mínim 15 dies hàbils.
09-10/11/2013 Dies en els quals es poden fer les votacions.
11-12/11/2013 Tramesa dels resultats a les regions d'emergències.
13-14/11/2013 Tramesa dels resultats a la Direcció General.
Seguidament   Nomenament dels nous caps i sotscaps d'agrupació.

Cap comentari: